Kort oversikt over lover og regler

Finland

Folk av alle nasjonaliteter har rett til å fritt nyte den finske landsbygda i følge det lovbestemte konseptet allemannsretten. Med disse rettighetene medfølger plikten til å respektere naturen, andre mennesker og eiendom. Egne bestemmelser gjelder i verneområder som begrenser aktiviteter som jakt, bruk av motoriserte kjøretøy og ferdsel i sårbare områder i hekketida. Slike restriksjoner er spesifikke for hvert verneområde. Du kan ta kontakt med turistinformasjonen for å få mer informasjon om jakt- og fiskekort og fotturer.

 

Listen nedenfor oppsummerer rettigheter og plikteri følge allemannsretten:

  Du kan

 • gå til fots, gå på ski eller sykle fritt, unntatt veldig nær boliger, eller på områder som lett kan bli skadet.
 • campe utendørs midlertidig og med passende avstand fra bebyggelse
 • plukke ville bær, sopp og blomster, såfremt det ikke er fredede arter
 • fiske med stang og snøre
 • bruke båt, svømme eller bade i innsjøer og hav
 • gå til fots, gå på ski eller kjøre motorisert kjøretøy eller fiske på islagte innsjøer og elver.

  Du kan ikke

 • forstyrre mennesker eller skade eiendom
 • forstyrre reinsdyr, vilt, hekkende fugl, deres reir eller unger
 • la kjæledyr gå uten bånd
 • felle eller skade trær
 • samle mose, lav eller greiner fra andre folks eiendom
 • forstyrre privatlivets fred ved å campe for nær folk eller støye
 • forsøple
 • bruke motoriserte kjøretøy utenfor veier uten grunneiers tillatelse
 • jakte uten nødvendig tillatelse
 • fiske med garn, teiner eller snøre uten nødvendig tillatelse.


Norge

Allemannsretten gir alle tilgang og rett til å campe på den norske landsbygda. Du har rett til å gå til fots eller på ski i skog og fjell, sykle og ri langs stier og veier og bruke båter uten motor i elver og innsjøer. Allemannsretten gjelder ikke for bruk av motoriserte kjøretøy. Særskilte regler og forskrifter gjelder i nasjonalparker og andre verneområder. Slike forskrifter er spesifikke for hvert verneområde.

 

Allemannsretten gjelder i utmark, og dyrket mark når den er frosset eller dekket av snø. Utmark i Norge omfatter innsjøer, strender, myrer, skog og fjell. Innmark inkluderer beplantede områder, hager, gårdsplasser og hager rundt hus. Med andre ord har du ikke rett til å gå på andre folks innmark.

 

Du kan gå til fots, gå på ski og campe hvor du vil i utmarka. Du kan sove under åpen himmel eller sette opp et telt ikke nærmere enn 150 fra et hus eller en hytte. Hvis du ønsker å tilbringe mer enn 48 timer på samme sted, må du be om tillatelse fra grunneier.

 

Du har også forpliktelser når du utøver allemannsretten. Du må ikke skade dyr, vegetasjon eller landskap. Du må rydde opp etter deg og ikke etterlate søppel. Du må også utvise forsiktighet i forhold til bålbrenning. Det er forbudt å brenne bål i eller nær skog fra 15. april - 15. september.

 

Du kan plukke bær, sopp og blomster på de fleste steder

 

Jakt og fiske krever alltid spesiell tillatelse.

 

Russland

Utenlandske besøkende i Pasvik naturreservat (Pasvik Zapovednik) må ha gyldig russisk visum og en spesial tillatelse til besøk i grensesonen. Grensepassering er bare tillatt ved de offisielle tollsteder. Tollsted Storskog-Borisoglebsk på den norsk-russiske grensen er den nærmeste til naturreservatet. Reservatet ligger inne i grenseområdet med streng adgangskontroll. For å kunne besøke reservatet må man være ute i god tid med søknad om spesialtillatelse til grenseområdet, dette gjelder både for rusiske statsborgere og utlendinger. Kopi av pass og russisk visum skal sendes til reservatets administrasjon senest 2 måneder før man ønsker å besøke reservatet.

 

Husk å bære med deg alle påkrevde dokumenter og tillatelser under hele besøket i grensesonen, så som ID og pass (individuelt eller felles). Adlyd også følgende regler;

 • Det er forbudt å krysse nasjonalgrensen
 • Reservatets ansatte ledsager besøkende under hele oppholdet i reservatet
 • De som bryter reglene knyttet til innreise, opphold og reise er selv ansvarlige for de administrative sanksjoner som følger av den Russiske Føderale Lov om Statsgrenser i den Russiske Føderasjon


  
RUS NOR FIN ENG