Kultur


Møtested for ulike kulturer

Siden forhistorisk tid har Pasvikvassdraget og Enareområdet vært et møtested for ulike folkeslag og kulturer. Gjennom århundreder har en flerkulturell befolkning formet området. Østsamene (skoltesamene) og enaresamene utgjør den innfødte befolkningen ved Pasvikelva og Enaresjøen. Bosettingen av finske, norske og russiske bønder spredde seg nordover fra 1600-tallet, og grensene mellom samene og nybyggerne forsvant gradvis. I dag bor enaresamer, østsamer og nordsamer i tre forskjellige land: Finland, Norge og Russland.

 


  
RUS NOR FIN ENG