Fremming av bærekraftig naturturisme


 

Naturen og historien gjør Pasvik-Enareområdet populært for besøkende. Økningen i den internasjonale turismen setter nye krav til forvaltning av områdene. Det trilaterale samarbeidet om naturturisme i Pasvik-Enare har utviklet seg mye de siste årene. Informasjonsmateriell og fasiliteter for naturturisme har blitt utviklet. Oppmerkede stier med informasjonstavler har blitt laget i hvert land, og ideene for fremtiden er mange.

 

Naturturisme er basert på naturen, og det er derfor viktig at naturturismen har et bærekraftig grunnlag og at natur- og kulturverdier respekteres. Med nøye planlegging kan naturturismen kanaliseres til områdene som er best egnet til dette.


 


Utvikling av samarbeidet mellom myndigheter, kommuner, entreprenører, lokalbefolkning og andre interessegrupper er helt nødvendig for videre utvikling. I 2007 ble det arrangert et seminar om naturturisme på Svanvik. Seminaret samlet 30 deltakere, entreprenører og myndigheter fra de tre landene, for å drøfte fremtidig naturturisme i Pasvik og Enare. Deltakerne vedtok å etablere en frivillig trilateral arbeidsgruppe som skulle arbeide for å fremme bærekraftig naturturisme og naturvern i området.

 

Det første møtet til den trilaterale gruppen for bærekraftig naturturisme ble holdt i oktober 2007, i Nellim, Finland. Gruppens mål er å fremme naturturisme og styrke nettverket mellom interessegruppene. Gruppen kan utarbeide forslag for myndighetene og interessegrupper ved behov. Gruppen vil også ta initiativ til å utarbeide informasjon om naturturismen i Pasvik-Enareområdet.

 

Finland var gruppeleder det første året, og dette vil en bytte på mellom landene hvert år. Medlemmene er enige om at den trilaterale arbeidsgruppen skal være et aktivt kommunikasjonsnettverk med fleksible arbeidsmetoder. Det vil bli avholdt årlige møter, og tilleggsmøter ved behov.

 

Gruppen består av medlemmer fra følgende organisasjoner:

Finland: Metsähallitus Lappland, Enare kommune, Paatsjoki-Nellim landsbystyre, Näätämö landsbystyre

Norge: Fylkesmannen i Finnmark, Finnmarkseiendommen, Sør-Varanger reiselivsforum

Russland: Grensekommissæren, Murmansk fylke, Pasvik Zapovednik, Pechenga kommune og turoperatører i Pechenga.

 

  
RUS NOR FIN ENG