Tidslinje


Viktige år i historien til området rundt Nordkalotten


1200-tallet 1300-tallet 1400-tallet 1500-tallet 1600-tallet 1700-tallet 1800-tallet 1900-tallet


1200-tallet
Mongolsk okkupasjon av Bolgarområdet i Sør-Russland. Dette medførte kollaps i handelsrutene i Bjarmeland og innvandring mot nord.

1264
Kola nevnes for første gang som et havne- og handelssted.

1277
Magnus III Birgersson, også kjent som Magnus Ladulås ga birkarlerne rett til å kreve skatt av samene.
1300-tallet
Norge ble medlem av det handelspolitiske forbundet Hansa.

1302
Ifølge sagnet okkuperte Vallittu Karjalainen Kolaområdet opp til Varangerfjorden og etablerte grensen mellom Finland og Norge.

1307
Kirke og festning ble bygget i Vardø i Norge.

1313
Norske kong Håkon V Magnusson (1280-1319) bestemte at samene rundt norske fjorder skulle bli kristne og betale skatt.

1323
Pähkinäsaari-fredstraktaten mellom Russland og Sverige delte Finland i to deler.

1326
En fredstraktat i Finnmark mellom Norge og Novgorod stoppet herjingene på Kolahalvøya. Grensene og skatteområdet til Finnmark ble bekreftet.

1345
Svensk-finske Lappland ble delt mellom biskopene i Uppsala og Turku (Åbo).

1349-51
Norge mistet en stor del av befolkningen i sør til Svartedøden (epidemi) i 1349-1351.

1397-1523
Norge, Sverige og Danmark går inn i Kalmarunionen (1397-1523), som tok slutt etter 180 år da Sverige forlot unionen i 1536.

1400-tallet
1425, 1445 and 1452
Fredstraktater mellom Sverige og Russland.

1471
Moskva beseiret Novgorod, og som et resultat av dette ble lapplandsbyene ved Enontekiös Peltojärvi tvunget til å betale skatt til Moskva.

1475
Ifølge Axel Magnus fantes det et kloster i Pechenga som var oppført av Tusan, men dette ble fort ødelagt og har ikke blitt nevnt i middelalderske dokumenter.
1500-tallet
1517
En ny russisk skattereform for Lappland utvidet skatteområdet til Moskva. Tsaren bestemte at handelsmenn eller munker på Kolahalvøya ikke hadde rett til å tvinge samene til å forsyne dem med reinsdyr.

1519
Tsar Vasili Ivanovich sendte et brev til samene på Kola, hvor han ga dem eksklusiv rett til å bruke Kolakysten fra Pasvikelva til Umba. Bare folk i Enare holdt igjen retten til å fiske i kystområdene i Neiden.

1526
Gustav I, senere kjent som Gustav Vasa, ga klostrene beskjed om å opprette skoler for samer.

1527
Gustav Vasa begynte kirkereformasjonen i Sverige-Finland.

1532
Kantalahti ble base for ortodoks misjonsarbeid for samene.

1537-1814
Norge gikk inn i union med Danmark.

1537-1596
Reformen i den norske kirken startet. Christian III introduserte luthersk protestantisme i Norge med makt.

1547
Ivan IV Vasilyevich, også kjent som Ivan den grusomme, var den første herskeren i Russland som tok tittelen Tsar, og det russiske keiserdømmet ble etablert.

1551
Svenske kong Gustav Vasa tok sameområdet Tornio "under sin beskyttelse". Tornio besto av byene Kautokeino, Lappojavri, Avjavarre, Teno, Utsjoki og Enare. Dermed nådde den svenske beskatningen Enare.

1556 - 1589
Det viktigste klosteret i Lappland, klosteret i Pechenga, ble bygget av Sankt Trifon. Klosteret ble ødelagt i 1589 av bøndene i Ostrobothnia, ledet av Juho Vesainen.

1560-tallet
Nederlandske handelsmenn nådde den nordøstlige ruten og etablerte handelsstasjoner i Pechenga, Litsa, Kola og Archangel.

1579
Klosteret i Ponoi (Pyenne) ble bygd.

1590 - 1619
Et nytt kloster ble etablert i nærheten av Kola som erstatning for det ødelagte klosteret i Pechenga. Det brant allerede i 1619.

1595
Fredstraktaten Täyssinä mellom Sverige-Finland og Russland ble undertegnet. Denne traktaten endte de såkalte "rappa-krigene".

1596
Kong Sigismund av Sverige og Tsar Feodor Ivanovitch ble enige om at russere som bodde på det svenske sameområdet Kemi, skulle flytte til det russiske sameområdet.
1600-tallet
1602 and 1607
Charles IX av Sverige tok Kemi sameområde under "sin beskyttelse" i 1602, noe som innebar at en ny skattemyndighet kom til området istedenfor Russland. I 1607, erklærte han seg selv som "Konge over samene i Nordland" og begynte "å samle inn" skatt på norsk territorium, selv sør for Tromsø.

1609
I Viborg-konvensjonen mellom Russland og Sverige, lovte Sverige å hjelpe Russland i krigen mot Polen. Til gjengjeld lovte den russiske tsaren, Vasili Shuiski, å gi Käkisalmi og Lappland til Sverige.

1610
Polen bekjempet den russisk-svenske hæren. Den nye tsaren, Mikael Romanov, annullerte alle tildelingene av områder til Sverige.

1611-13
Kalmarkrigen startet mellom Danmark og Sverige. I Knäred-traktaten høstet Danmark seier ved å gjenopprette norsk kontroll over Sveriges rute gjennom Lappland ved å innlemme Lappland i Norge.

1617
I Stolbovo-traktaten overførte Russland Käkisalmi, Inkerinmaa og samelandsbyene til Sverige.

1618-1648
Tredveårskrigen var en stor konflikt i tidlig moderne europeisk historie. Danmark-Norge tok aktiv del i Tredveårskrigen mellom 1625 og 1630.

1619 - 1764
Et nytt kloster, kalt Nye Pechenga, ble etablert i Kola. På grunn av munkenes grådighet og latskap, opphevet Peter den Store klosterets eiendommer og ga disse tilbake til skoltesamene i 1697. Catherine II stengte klosteret i 1764 på grunn av munkenes tøylesløshet.

1621
Den østlige grensen for Sverige-Finland og Russland ble definert, og denne grensen var gyldig frem til 1940. I 1920 ble Pechanga (Petsamo) gitt til Finland.

1646
Den første kirken i Enare ble oppført i nærheten av stedet den gamle landsbyen Enare lå, i Pielpajärvi.
1700-tallet
1700-1721
Den store nordiske krigen ble kjempet mellom en koalisjon av Russland, Danmark-Norge og Sachsen på den ene siden, og Sverige, som fikk hjelp av det osmanske riket, på den andre. Krigen endte med fredstraktaten i Nystad og Stockholm-traktatene, noe som gjorde Russland dominerende i Østersjøen, og til en viktig spiller i europeisk politikk.

1751
I Strømstad-traktaten ble grensene mellom Danmark-Norge og Sverige-Finland etablert. Danmark-Norge overtok Kautokeino, Karasjok og Utsjoki på nordsiden av Tanaelva (Polmak). Sverige-Finland mistet fiske- og handelsstedene langs kysten Nordishavet. Det ble laget et tillegg til avtalen som skulle sikre reindriftsamenes rettigheter til å krysse grensene.
1800-tallet
1809
I Haminatraktaten ble Sverige-Finland tvunget til å overgi Finland til den russiske tsaren. Finland ble et separat storfyrstedømme i Russia. Neiden, Pasvikelva og Petsamo ble definert som fellesområder for Russland og Sverige.

1814
Norge skilte seg fra Danmark og gikk inn i union med Sverige. Norge fikk egen grunnlov på Eidsvoll den 17. mai. Sør-Varanger ble fellesområde for Norge og Russland.

1826
Sverige-Norge og Russland delte opp de siste felles skatteområdene. Enaresjøen ble definert som finsk, og Sør-Varanger ble en del av Sverige-Norge. Den nye grensen gikk gjennom de gamle skoltesamiske områdene, og befolkningen måtte velge hvilken nasjonalitet de ville ha, og hvor de ville bo.

1830-40
Sverige-Norge og Russland forhandlet om samenes jakt- og fiskerett.

1850-tallet
Finnene begynner å emigrere til Pechengaområdet.

1852
Den norsk-finske grensen ble stengt for rein. Dette fikk konsekvenser for reindriftsamene, som måtte finne nye beitemarker. Det var imidlertid vanskelig for myndighetene å håndheve avtalen langs grensen.

1855
England og Frankrike garanterte immunitet for Finnmarksområdet fordi de var bekymret for russisk ekspansjon til området.
1900-tallet
1905
Unionen mellom Sverige og Norge ble fredelig oppløst, og Sverige støttet Norges uavhengighet. Norge ga tronen til prins Carl av Denmark, som bekreftet det norske monarkiet og tok tronen under det norske navnet Haakon VII.

1915-16
Bomull ble solgt fra Kirkenes til Ivalo, først langs Pasvikelva og deretter langs den finske siden av den såkalte "Pumpulitie" (Bomullsveien).

1916
Bygging av veien langs Nordishavet begynte.

1917
Finland ble uavhengig. Oktoberrevolusjonen (også kjent som Bolsjevikrevolusjonen) veltet det tsarske eneveldet og dannet nytt sovjetisk styre under kontroll av bolsjevikene.

1918
Den finske borgerkrigen ble utkjempet i Finland fra 27. januar til 15. mai 1918, mellom sosialdemokratene, de "røde", og konservative, borgerlige styrker, de "hvite". De hvite vant krigen. Samme år undertegnet Russland og Finland en avtale hvor Finland fikk Pechengaområdet vest for Korvatunturi.

1920
Finland og Sovjetunionen undertegnet en fredsavtale i Dorpat. Petsamo-Suenjel ble finsk område da grensen ble trukket mellom Sovjet og Finland ettersom Finland var uavhengig. Russland var ikke lenger Norges nabo.

1922
Sovjetunionen etableres i 1922.

1939-40
Vinterkrigen mellom Finland og Sovjetunionen startet. Moskva-traktaten ble undertegnet av begge parter i 1940. Den hundredagers Vinterkrigen var over. Avtalen overga deler av Finland til Sovjetunionen. Finlands uavhengighet ble imidlertid opprettholdt.

1940
Andre verdenskrig starter og Norge okkuperes av Tyskland.

1941-44
Fortsettelseskrigen mellom Finland og Russland begynte. Finland samarbeidet tett med tyskerne, og i 1943-44 forbedret tyskerne veiene i Nord-Norge og Finland. En avtale om våpenhvile ble signert av Finland og Sovjetunionen i 1944, og fortsettelseskrigen ble avsluttet. Finland måtte gi deler av Karelia og Salla, og hele Petsamo til Sovjetunionen. Norge fikk Sovjetunionen som nabo i øst. Det var strengt forbudt å krysse grensene. Sør-Varanger ble frigitt av Den røde armé, som det første området i Norge.
1944-45
Krigen i Lappland startet når finnene føyde seg etter det sovjetiske kravet om av tyske tropper skulle ut av Finland. Finnene slo til først i Kemi-Tornio området, og drev tyskerne mot nord. Mesteparten av sivilbefolkningen i Lappland, totalt 168 000 personer, ble evakuert til Sverige og Sør-Finland. Tyskerne brukte den brente jords taktikk, og brant de fleste husene i Lappland.

1991
Sovjetunionen oppløses. Russland blir en uavhengig republikk.


  
RUS NOR FIN ENG