Pasvik Zapovednik


Pasvik Zapovednik

 

Sted: Pechenga kommune, Murmansk, Russland
Areal: 147 km²
Etablert: 1992
Forvaltningsmyndighet: Pasvik Zapovednik


 


Pasvik Zapovednik er det russiske tvillingreservatet til det norske Pasvik Naturreservat. Pasvik Zapovednik ble etablert i 1992. Målet med fredningen er å:

  • bevare delene av Pasvikelva hvor det opprinnelige elveleiet er intakt
  • bevare viktige våtmarksområder hvor mange vannfugler hekker
  • bevare og studere den nordlige furuskogen
  • bevare den lokale elgbestanden
  • overvåke de nordlige økosystemene
  • bevare en klassisk lokalitet med en rik natur- og kulturhistorie av høy pedagogisk og vitenskapelig verdi

327 arter karplanter og mer enn 30 arter pattedyr har så langt blitt funnet i området. Elg- og bjørnebestandene i området er vitale. Et fugletårn ble bygd på øya Vaarlam i 1995. I 1998 ble huset til den berømte ornitologen Hans Schaanning gjenoppbygd, og er nå feltstasjon og museum. Ornitologisk forskning har lange tradisjoner i Pasvik, og over 200 fuglearter har blitt observert i området. Dalen og omgivelsene er viktige hekkeområder for et stort antall fuglearter, spesielt vannfugl.

 

Pasvik Zapovednik er en del av det russiske naturovervåkingssystemet. Det viktigste vitenskapelige målet for Pasvik Zapovednik er kontroll og registrering av alle endringer i hver eneste naturkomponent, fra terreng- og meteorologiske data til plante- og dyrearter og deres bestander, året gjennom. Observasjoner fra hver Zapovednik er samlet i "Naturens krønike for Pasvik Zapovednik". Pasvik Zapovednik var først ute med å publisere "Naturens krønike", og forskere har i dag tilgang til all informasjon om naturforholdene hvert år fra 1993 til i dag.

   
RUS NOR FIN ENG