Felles natur - felles historie


 

Pasvikelva renner fra den største sjøen i det finske Lappland, Enaresjøen, og videre mot Barentshavet på grensen av Norge og Russland. Den frodige elvedalen har et mangfoldig dyre- og planteliv.

 

Villmarksområdene som omgir elva står i kontrast til elvedalens mangfold. De ulendte og steinete områdene i Vätsäri trollbinder med sin skjønnhet. Artene som lever i dette grove landskapet må tilpasse seg ekstreme forhold. Til tross for dette er det liv i selv de minste dammer, myrer og steinrøyser. Pasvikelva og ødemarksområdene rundt utgjør et unikt natursystem hvor europeiske, asiatiske og arktiske arter møtes.


 

Pasvikområdet er også et møtepunkt for ulike kulturer. Folk har bodd langs elvebreddene i århundrer - jaktet hjortedyr, slått høy på engene og fisket. Pasvikelva var en viktig transportvei fra innlandet til Barentshavet hvor man fraktet handelsvarer som pels, tre, salt og tobakk. Nikkelproduksjonen i Pechenga førte senere til forandringer i området, når fossene i Pasvikelven ble brukt til å produsere energi for nikkelsmelteverk.

 

Til tross for alle endringene elvedalen og dets omgivelser har gjennomgått, har naturverdiene og mangfoldet av arter bestått.


 --------------------------------------------------------------------------------------------


Disse internettsidene er laget i samarbeid som en del av prosjektet med å fremme naturvern og en og bærekraftig naturturisme i Enare-Pasvikområdet (2006-2008). Prosjektet er finansiert av EU Interreg III A Nord Naboskapsprogram Kolarctic. Sidene vedlikeholdes av webpasvik@mesta.org.

 

Sist oppdatert: 08.05.2009

 

  
RUS NOR FIN ENG