Prinsipper for bærekraftig naturturisme
i Pasvik-Enare


 

Partnerne i Pasvik Inari Trilateral Park samarbeidet ble i 2006 enige om prinsipper for bærekraftig naturturisme. Disse prinsippene skal gjelde for alle aktiviteter i Pasvik Inari Trilateral Park. Prinsippene ble lagt fram for til lokale turistbedrifter på et seminar om naturturisme på Svanhovd i 2007, med positiv respons.

 


1. Naturverdier skal bevares og turismeaktiviteter skal fremme beskyttelse av naturen
 • Naturen er et viktig mål for reiseliv.
 • Besøkende skal informeres om natur og naturvern.
 • Turisme skal ikke forstyrre naturen - alle områder er ikke egnet for turisme.
 • Turistgrupper skal være små og stier skal benyttes der det er mulig.
 • Turismen skal kanaliseres ved hjelp av informasjon og tilrettelegging.
 • Fasiliteter skal bygges uten å skade miljøet, og naturskjønne områder skal få være som de er.
 • Konsekvensene for naturen skal overvåkes, og tiltak skal iverksettes om nødvendig.
 • Markedsføringen skal bygge opp under bærekraftig naturforvaltning.
2. Alle aktiviteter skal være miljøvennlige
 • Minimal belastning på miljøet skal sikres.
 • Målet er søppelfrie turer i naturen, med minimal belastning på miljøet.
 • Transportmetoder som har minimal innvirkning på miljøet skal foretrekkes.
 • Motorisert transport henvises til egnede områder.
 • Brensel skal brukes med måtehold.
 • Utslipp i vann og luft skal minimaliseres, og fornybare energikilder foretrekkes.
 • Besøkende skal informeres om miljøvennlig atferd.
3. Lokal kultur og kulturarv skal respekteres
 • Lokal kultur skal møtes med et åpent sinn.
 • Lokalbefolkningen skal involveres i planleggingen og implementeringen av aktiviteter.
 • De innfødtes rettigheter og ønsker skal respekteres.
 • Der det er mulig, skal kulturarv inkluderes i informasjonen og opplevelser/severdigheter tilbys.
 • Historiske og vitenskapelige områder skal respekteres, og skader på viktig kulturminner hindres.
 • Det skal brukes lokale guider som er kjent med kulturen.
4. Lokal økonomi skal støttes
 • Produkter og tjenester fra lokale entreprenører skal alltid brukes, hvis mulig.
 • Lokalbefolkningen skal sysselsettes hvis mulig, men også mennesker og ideer utenfor regionen kan være potensielle.
 • Man skal strebe etter og støtte samarbeid og involvering av lokalbefolkningen og lokalsamfunnet.
5. Man skal fremme besøkendes kunnskaper om, og verdsettelse av naturen
 • Informasjon skal være tilgjengelig på forhånd.
 • Det skal være enkelt å tilegne seg kunnskap med interessant form og innhold.
 • Opplærte guider skal ha kunnskaper om naturen, kulturen og historien, og inspirere besøkende.
 • Det skal gis muligheter for tilbakemelding for å muliggjøre deltakelse i forvaltningen av området.
6. Kvalitet og sikkerhet i alle forretningsaktiviteter skal sikres
 • Informasjonen skal være pålitelig.
 • Viktige sikkerhetsregler og -forskrifter følges.
 • Opplæring skal skje i samarbeid med entreprenører.
 • Planleggingen skal være åpen og interaktiv, og publikums synspunkter skal verdsettes.
 • De som ønsker å forplikte seg til disse prinsippene for bærekraftig naturturisme, blir prioritert.
  
RUS NOR FIN ENG