Mot moderne tider


Fredstraktater og grensesetting

I Täyssinä-fredstraktaten fra 1595, ble man enige om grensene som skulle dele Sverige-Finland og Russland. I nord gikk grensen over Enaresjøen, og herfra langs grensene til Neiden og Varanger siidaene og opp til Nordishavet. På denne måten ble enaresiidaene delt i to: det øst-russiske Enare og det vest-svenske Enare, og Sverige-Finland mistet sin forbindelse til Nordishavet.

 

I Strömstad-traktaten fra 1754, utvidet Norge sitt område i Øst helt til grensen av Neiden og Näätämö, mens Pasvik og Petsamo forble Danmark-Norges og Russlands felles land. Som en kompensasjon for å ha delt opp det samiske landet, ble det i tilleggsprotokollen til fredstraktaten "Lappecodicill", notert at samer hadde rett til å krysse grenser under gjeting av rein, handel, jakt og fiske.

 


 

Finland ble innlemmet som en del av Russland via Hamina-traktaten i 1809. I 1814 skilte Norge seg fra Danmark og gikk inn i union med Sverige. Dette året fikk Norge også sin egen grunnlov. I 1826 ble det siste av felles land delt, den skoltesamiske kystlinjen ved Näätämö ble gitt til Norge og resten ble lagt til Finland. Pasvik ble delt langs Pasvikelva mellom Norge og Russland, og Russland fikk hele det skoltesamiske Petsamo. Denne grensen mellom Norge og Russland eksisterer fremdeles i dag.

 

På 1800-tallet resulterte samenes rettigheter til å krysse grensene til konflikter i alle land. Russland og Norge prøvde å forhandle om grensene. Det endte med at Russland stengte alle grenser mot Norge i 1852, og Norge nektet utlendinger å fiske i Nordishavet i 1854. Til tross for dette forbudet fortsatte finner og samer å reise gjennom Petsamo for å fiske langs kysten på 1850-1860-tallet.

 


 

Nye nasjoner og administrasjonsendringer

Unionen mellom Sverige og Norge ble fredelig oppløst i 1905. Norge ga tronen til prins Carl av Danmark, som bekreftet det norske monarkiet og inntok tronen under navnet Haakon VII.

 

Finland ble uavhengig i 1917. Den finske borgerkrigen varte fra 27. januar til 15. mai, 1918, mellom sosialdemokratene, de "Røde", og ikke-sosialistene, de "Hvite". De hvite vant borgerkrigen, og som et resultat av dette, gikk Finland fra russisk styresett til tysk påvirkning. Senatet prøvde å etablere et finsk monarki med tysk konge, men etter Tysklands nederlag i første verdenskrig, ble Finland en uavhengig, demokratisk republikk.

 

I 1917 førte oktoberrevolusjonen (også kjent som bolsjevikrevolusjonen) i Russland til avskaffelse av det tsariske eneveldet, og resulterte til slutt i etableringen av en sovjetisk maktbase under kontroll av bolsjevikene. Som et resultat ble Sovjetunionen etablert i 1922. I 1991 ble Sovjetunionen oppløst, og Russland ble en uavhengig republikk.

 


  
RUS NOR FIN ENG