Säännöt ja rajoitukset lyhyesti

Suomi

Jokamiehenoikeudet perustuvat eri lakeihin. Ne kuvaavat yleisesti hyväksyttyä maan tapaa, jonka mukaan jokaisella Suomessa oleskelevalla on mahdollisuus, kansalaisuudesta riippumatta, käyttää luontoa riippumatta siitä, kuka omistaa alueen tai on sen haltija. Jokamiehenoikeuksista nauttimiseen ei tarvita maanomistajan lupaa, eikä siitä tarvitse maksaa korvausta. Vapauden mukana seuraa myös vastuu kunnioittaa luontoa, muita ihmisiä ja omaisuutta. Jokamiehenoikeutta käyttämällä ei saa aiheuttaa haittaa tai häiriötä. Erityisillä säännöksillä voidaan rajoittaa erinäisiä toimia, kuten metsästystä, maastoliikennettä ja pääsyä herkille pesimäalueille. Asiakaspalvelupisteet tarjoavat lisätietoa kalastukseen ja metsästykseen tarvittavista luvista ja retkeilystä erämaassa.

 

Jokamiehenoikeudet on esitetty tiivistetysti alla:

  Voit

 • liikkua jalan, hiihtäen tai pyöräillen luonnossa muualla kuin pihamaalla sekä muilla kuin sellaisilla pelloilla, niityillä tai istutuksilla, jotka voivat vahingoittua kulkemisesta
 • oleskella tilapäisesti alueilla, missä liikkuminenkin on sallittua - voit esimerkiksi telttailla suhteellisen vapaasti, kunhan pidät huolen riittävästä etäisyydestä asumuksiin
 • poimia luonnonmarjoja, sieniä ja kukkia, kunhan ne eivät ole suojeltuja lajeja
 • onkia ja pilkkiä
 • veneillä, uida ja peseytyä vesistössä sekä kulkea jäällä

  Et voi

 • aiheuttaa häiriötä tai haittaa toisille
 • häiritä tai vahingoittaa lintujen pesiä ja poikasia tai poroja ja riistaeläimiä
 • kaataa tai vahingoittaa kasvavia puita
 • ottaa kuivunutta tai kaatunutta puuta, varpuja, sammalta tms. toisen maalta
 • häiritä kotirauhaa esimerkiksi leiriytymällä liian lähelle asumuksia tai meluamalla
 • roskata ympäristöä
 • ajaa moottoriajoneuvolla maastossa ilman maanomistajan lupaa
 • kalastaa ja metsästää ilman asianomaisia lupia


Norja

Norjalaiset jokamiehenoikeudet (Allemannsretten) tarjoavat jokaiselle mahdollisuuden retkeillä ja leiriytyä luonnossa. Niiden mukaan jokaisella on mahdollisuus kävellä tai hiihtää metsässä ja vuorilla, pyöräillä tai ratsastaa poluilla ja reiteillä sekä soutaa tai meloa järvissä ja joissa. Moottoriajoneuvojen käyttöön jokamiehenoikeudet eivät anna lupaa. Lisäksi erityiset säännökset ovat voimassa kansallispuistoissa ja muilla suojelualueilla. Nämä säännökset on lueteltu erikseen jokaista suojelualuetta koskien.

 

Jokamiehenoikeudet ovat periaatteessa voimassa ainoastaan viljelemättömällä maalla ja viljelymaalla vain, kun maa on jäässä tai lumen peitossa. Viljelemätön maa käsittää Norjassa järvet, rannat, suot, metsät ja vuoret. Viljelymaalla tarkoitetaan peltoa, puutarhaa, karjatilaa tai asunnon pihamaata. Toisin sanoen kulku viljellyllä yksityismaalla on kielletty.

 

Viljelemättömällä alueella voi kävellä, hiihtää tai leiriytyä vapaasti. Yöpyminen on mahdollista taivasalla tai teltassa, kuitenkin vähintään 150 metrin päässä lähimmästä talosta tai mökistä. Maanomistajan lupa tarvitaan yli 48 tunnin yhtäjaksoiseen leiriytymiseen.

 

Jokamiehenoikeuksiin sisältyy myös velvollisuuksia. Eläinten ja kasvien vahingoittaminen on kiellettyä. Jokaisen tulee myös siivota jälkensä ja jättää alue roskattomaksi. Tulenteossa on noudatettava varovaisuutta. Metsissä ja metsäisten alueiden lähellä avotulenteko on kielletty toukokuun 15. ja syyskuun 15. päivän välisenä aikana.

 

Useimmilla alueilla marjojen, sienien ja kukkien poimiminen on sallittua.

 

Kalastus tai metsästys on aina luvanvaraista.

 

Venäjä

Ulkomaisilla vierailijoilla Pasvik Zapovednik luonnonpuistossa pitää olla voimassa oleva Venäjän viisumi. Rajan ylittäminen on mahdollista vain virallisilla rajanylityspaikoilla. Lähin rajanylityspaikka on Storskog-Borisoglebskin rajanylityspaikka, ja se sijaitsee Norja ja Venäjän rajalla. Pasvikin luonnonpuisto (Pasvik Zapovednik) sijaitsee tiukasti vartioidulla raja-vyöhykkeellä, jossa on tiukka kulunvalvonta. Voidakseen vierailla luonnonpuistossa on tärkeää etukäteen suunnitella, varata ja myös hakea erityistä rajavyöhykelupaa vierailuun. Erityinen rajalupa koskee sekä ulkomaalaisia että Venäjän kansalaisia??. Kopiot passista ja Venäjän viisumista tulee lähettää luonnonpuiston hallinnon sähköpostiosoitteen viimeistään 2 kuukautta ennen suunniteltua vierailua.

 

Käydessäsi raja-alueella pidä aina mukana kaikki tarvittavat asiakirjat, kuten henkillöllisyystodistus ja yksilöllinen tai kollektiivinen passi, jotka mahdollistaa käynnin raja-alueella.

 

 • Valtion rajaa ei saa ylittää raja-alueella.
 • Luonnonpuiston henkilökunta on vierailijoiden mukana koko oleskelun aikana.
 • Maahantulon ja oleskelun sääntöjä rikkoviin saattaa kohdistua hallinnollisia seuraamuksia, jotka ovat määritelty Venäjän Federaation raja-laissa.


  
RUS NOR FIN ENG