Alue


Kansainvälinen yhteistyö edistää suojelua

Paatsjokilaaksoa ympäröivien erämaa-alueiden säilyttämiseksi kolmen valtakunnan alueelle on perustettu useita eriasteisesti suojeltuja alueita. Laaja yhteistyöalue ulottuu yli valtiorajojen ja käsittää Vätsärin erämaa-alueen Suomessa, Ylä-Paatsjoen kansallispuiston ja maisemansuojelualueen sekä Paatsjoen luonnonpuiston Norjassa sekä venäläisen luonnonpuiston, Pasvik Zapovednikin.

 Map is available as PDF for printing

 


Tarve säilyttää Inari-Pasvik-alue luonnonarvoiltaan ainutlaatuisena kokonaisuutena on ollut lähtökohta vilkkaalle yhteistyölle Norjan, Suomen ja Venäjän ympäristöviranomaisten välillä. Yhteistyö Lapin, Finnmarkin ja Murmanskin ympäristöviranomaisten välillä on ollut tiivistä aina 1990-luvulta nykypäiviin. Yhteistyön päätavoitteita ovat alueiden kestävä hoito ja käyttö sekä luonnon- ja kulttuuriarvojen säilyttämisen edistäminen. Ympäristökasvatus ja yhteistyö luonnon tutkimuksessa ja seurannassa ovat keskeisimpiä keinoja edistää luonnonsuojelua. Kolmen valtakunnan alueella sijaitsevat suojelualueet muodostavat yhdessä kokonaisuuden, jota kutsutaan nimellä Pasvik-Inari Trilateral Park. Yhteistyömaiden ympäristöviranomaiset ja kuntien edustajat kokoontuvat vuosittain keskustelemaan alueiden hoitoon ja käyttöön liittyvistä yhteisistä tavoitteista ja suunnitelmista.

 

  
RUS NOR FIN ENG