Paatsjoki-Inari yhteinen erämaaluonto ja historia


 

Inarijärven, Suomen Lapin suurimman järven, vesi virtaa Norjan ja Venäjän rajalla mutkittelevaa Paatsjokea pitkin Barentsinmereen. Paatsjokilaakso muodostaa monipuolisen elinympäristön useille eläin- ja kasvilajeille.

 

Jokilaaksoa ympäröivät laajat erämaa-alueet luovat vastakohdan jokivarren lajirikkaudelle. Vätsärissä karu erämaaluonto hämmästyttää kauneudellaan. Elinolosuhteet ovat ankarat, mutta pienet lammet, suot ja kivirakatkin ylläpitävät niihin sopeutunutta elämää. Paatsjoki ja sitä ympäröivät erämaat muodostavat luonnonolosuhteiltaan erityislaatuisen kokonaisuuden, jossa eurooppalainen, itäinen ja arktinen lajisto kohtaavat. Monet lajeista esiintyvät täällä levinneisyytensä äärirajoilla.


 

Historiallisesti merkittävä Paatsjokilaakso on myös kulttuurien kohtaamispaikka. Joen rannoilla on eletty vuosituhansien ajan - pyydetty peuroja, niitetty heinää, kalastettu. Joki on muodostanut tärkeän kulkureitin Jäämerelle ja kuljettanut mukanaan tavaraa aina porontaljoista ja puutavarasta suolaan ja tupakkaan. Myöhemmin taistelu Petsamon nikkelistä vaikutti alueen kehitykseen, kun Paatsjoen koskista saatavaa energiaa tarvittiin nikkelin sulattamiseen.

 

Paatsjokilaakso ympäröivine erämaineen on muutoksista huolimatta säilynyt arvokkaana ja lajistoltaan monipuolisena alueena. Hilla kypsyy erämaan suolla, karhu kuopaisee muurahaispesää rantatörmällä ja koskikara keikkuu Paatsjoen koskessa.


 --------------------------------------------------------------------------------------------


Nämä Internet-sivut on tuotettu yhteistyössä osana kansainvälistä yhteistyöhanketta Inari-Pasvik-alueen luonnonsuojelun ja kestävän luontomatkailun edistäminen (2006-2008). Hanke toteutettiin pääosin EU Interreg III A Pohjoinen ohjelman Kolarctic naapurusohjelman rahoituksella. Sivustoa ylläpitää webpasvik@mesta.org.

 

Viimeisin päivitys 08.05.2009.

 

  
RUS NOR FIN ENG