Pasvik Zapovednik


Pasvik Zapovednik

 

Sijainti: Petsamon kunta, Murmanskin alue, Venäjä
Alue: 147 km²
Perustamisvuosi: 1992
Hallinnasta vastaava taho: Pasvik Zapovednik


 


Pasvik Zapovednik on norjalaisen Paatsjoen luonnonpuiston venäläinen vastinpari. Venäläinen luonnonpuisto perustettiin 1992. Suojelun tavoitteena on:

  • suojella Paatsjoen luonnontilaisimmillaan säilynyt osa
  • suojella kosteikkoalue, joka on useiden vesilintulajien hyvin tärkeä pesintä- ja levähdysalue
  • suojella pohjoinen mäntymetsäalue ja edistää sen tutkimusta
  • suojella paikallista hirvikantaa
  • tarkkailla pohjoista ekosysteemiä
  • suojella luontoarvoiltaan ja kulttuurihistoriallisilta arvoiltaan tärkeä alue, jolla on huomattavaa tieteellistä ja kasvatuksellista merkitystä

Paatsjokilaaksossa on havaittu 327 putkilokasvia ja yli 30 nisäkäslajia. Esimerkiksi hirvien ja karhujen populaatiot ovat siellä hyvin elinvoimaiset. Erityisesti ornitologisella tutkimuksella on pitkät perinteet ja havaintoja on tehty yli 200 lintulajista. Jokilaakso ympäristöineen on tärkeä pesimis- ja levähdysalue useille lintulajeille, erityisesti vesilinnuille. Vuonna 1998 kuuluisan ornitologin Hans Schaanningin talo rekonstruoitiin. Talo toimii nykyään maastotukikohtana ja museona.

 

Pasvik Zapovednik on osa venäläistä luonnon monimuotoisuuden seurantajärjestelmää. Tutkimuksen päätavoite luonnonpuistossa on ympäristön ja sen eri osatekijöiden ympärivuotinen havainnointi. Havaintoja kirjataan aina säähavainnoista kasvi- ja eläinlajien esiintymiseen. Luonnonpuiston alueella tehdyt säännölliset havainnot kootaan luonnonpuistojen yhteisteokseen, Luonnon aikakirjoihin (Nature Chronicles of Zapovednik). Pasvik Zapovednik aloitti ensimmäisenä havaintojen systemaattisen julkaisemisen, ja vuodesta 1993 lähtien tutkijoiden käytössä on ollut entistä tarkempaa tietoa ympäristön tilasta.

 

 


  
RUS NOR FIN ENG